วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4

 
Thumb nail 

 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่  ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาเพชรรำเพยล้านนาและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่ดีในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00  และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.