วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

.

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่  มีจำนวน ครู  และ  นักเรียน ดังนี้

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1

-

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

1

-

ครูชำนาญการพิเศษ

4

6

ครูชำนาญการ

3

9

ครู

1

-

ครูผู้ช่วย

2

-

ครูต่างประเทศ

-

2

พนักงานธุรการ

-

2

รวม

13

23

จำนวนนักเรียน

ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1 2 31 21 52
ม.2 2 24 22 46
ม.3 2 49 33 82
ม.4 3 21 35 56
ม.5 2 19 36 55
ม.6 2 41 57 98
รวม 13 185 204 389

ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2558

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.