วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

.

 

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ประธานกรรมการ:

นายดวงเนตร  ไชยชมภู

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

 

anidia_pink.gif องประธานกรรมการ

นายดวงเนตร  ไชยชมภู

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทนพระภิกษุ

พระมหาศรัญญู  ปัญญาธโร

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

พระวัดน้ำบ่อหลวง  ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทนพระภิกษุ

นายจรูญ  ภิญโญฤิทธิ์

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล  ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายส่วน  หลิมมงคล

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพงษ์  กัญญาราช

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

กำนันตำบลบ้านแม ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนงนุช  ชนะวงษา

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ข้าราชการบำนาญ

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอุไรรัตน์  คำนวณวิรุต

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางลัดดา  มณีวรรณ

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ค้าขาย

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

 

anidia_pink.gif ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายวิทยา  เมืองใจ

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ช่างแกะสลักไม้

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทน อบต.

นายถนอม  ศรีธิเรือน

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทนผู้ปกครอง

นายไชยยุทธิ์  ปันมิละ

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ค้าขาย

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

 

anidia_pink.gif ผู้แทนศิษย์เก่า

จ.ส.ต.ไชยยุทธิ์  ไชยวงค์

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ข้าราชการตำรวจ

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทนครู

นางนันทนา  ทวีลาภพูลผล

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif อนุกรรมการ

ดร.ธารทิพย์  แก้วเหลี่ยม

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif ผู้แทนครู/เลขานุการ

นางสาวบังอร  คำมูล

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ครโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

anicircle07_purple.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

anidia_pink.gif เลขานุการ

นายจงรักษ์  สุวรรณโสภน

anidia_pink.gif E-mail :

 

anidia_pink.gif อาชีพ :

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.