วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีท่าน ร.ท. อรรถชัย อาสิงสมานันท์ เป็นประทานในการมอบประกาศนียบัตร

 

   
พิธีวางพวงมาลา วันแม่รำเพย 
[09 ก.ย. 2557]
วันที่ 9 กันยายน 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี นำโดยประธานชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ภาคเหนือ ท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง.......

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผู้สอนชั่วคราว  
[13 มิ.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูชั่วคราว  
[11 มิ.ย. 2557]
รับสมัครครูฟิสิกส์ และครูคณิตศาสตร์  
[04 มิ.ย. 2557]

นำเสนองานวิจัย 1/57 
[15 ก.ย. 2557]
วันที่่ 15 กันยายน 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่จัดให้มีการนำเสนองานวิจัยบูรณาการ ของนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2557  
[02 เม.ย. 2557]
เปิดประมูลผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียน  
[22 มี.ค. 2557]
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง  
[26 พ.ย. 2556]
    
    
      
     
      
   
  
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
Free Hit Counters
Web Counter


ประเมินภายใน 57 
[15 ก.ย. 2557]
วันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รับการประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด ผลการประเมินผ่านทุกมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเมิน TQA 
[09 ก.ย. 2557]
วันที่ 26 สิงหาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รับการประเมินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองศ์กร นำทีมโดยท่าน ผู้อำนวยการ นิคม เมฆะวันอาเซียน '57 
[15 ก.ย. 2557]
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันอาเซียนให้กับนักเรียน โดยมีการแสดงเต้นบาสโลบ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติในอาเซียน และมีนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน


 

 
 

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมถ์ ในรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556

 

หนังสั้นไม่สายเกินไปที่จะกลับตัว

 

พิธีวางศิลาฤกษ์

ดูทั้งหมด...


เชิญเยี่ยมชม ลูกแม่รำเพย พี่น้องของเรา

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์  ร่มเกล้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์  ปทุมธานี

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค

โรงเรียนเทพศิรินทร์  ลาดหญ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์  ขอนแก่น

โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ


 
 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-836008-9
โทรสาร 053-836008
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.