วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

การคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตร ครูมืออาชีพ เพชรล้านนา 34

 
Thumb nail 

สพม .34  แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตรครูมืออาชีพ เพชรล้านนา 34  ขอให้คณะครู ทุกกลุ่มสาระส่งชื่อครูกลุุ่มสาระละ1 คน และมาขอรับใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร โดยโรงเรียนจะส่งรายชื่อแจ้งให้ สพม.34 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555  และให้เตรียมเอกสารหลักฐานตามหัวข้อที่กำหนดและจะมีคณะกรรมการจากสพม.34มาประเมินหลักฐานประมาณปลายเดือนธันวาคม   

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.